X
تبلیغات
دانشگاه پیام نور - مرکز رامسر

تقاضای کمک فوری

به اطلاع دانشجویان گرامی ترجیحا رشته الهیات

 می رساند

از آنجا که یکی از دانشجویان رشته الهیات جزو عزیزان روشندل می باشد و تهیه متون بریل برای دروس دانشگاهی برای ایشان مقدور نیست جهت کمک به ایشان برای خواندن متون دروس و نمونه سوالات پیام نور روی نوارضبط صوت به کمک شما نیاز داریم ُ.

علاقه مندان به دبیرخانه دانشگاه آقای پوربخشیان مراجعه فرمایند .ضمنا امکانات ضبط و نوار - متون و سوالات در اختیارتان قرار می گیرد .تاريخ : 93/01/25 | 12:59 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |


تاريخ : 93/02/04 | 11:29 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |


تغییرات احتمالی کلاسها

هفته های فرد                                                                                             هفته های ذوج

۹۲/۱۱/۱۹  لغایت    ۲۵/۱۱/۹۲                                                     ۲۶/۱۱/۹۲      لغایت     ۲/۱۲/۹۲

۹۲/۱۲/۳     //        ۹/۱۲/۹۲                                                       ۹۲/۱۲/۱۰      //          ۹۲/۱۲/۱۶

۹۲/۱۲/۱۷    //        ۹۲/۱۲/۲۳                                                    ۹۲/۱۲/۲۴       //         ۹۳/۱/۱۵

۹۳/۱/۱۶      //        ۹۳/۱/۲۲                                                      ۹۳/۱/۲۳         //         ۹۳/۱/۲۹

۹۳/۱/۳۰     //         ۹۳/۲/۵                                                        ۹۳/۲/۶            / /       ۹۳/۲/۱۲

۹۳/۲/۱۳      //         ۹۳/۲/۱۹                                                      ۹۳/۲/۲۰         //         ۹۳/۲/۲۶

۹۳/۲/۲۷       //        ۹۳/۳/۲                                                       ۹۳/۳/۳               //      ۹۳/۳/۹ادامه مطلب
تاريخ : 93/02/03 | 8:55 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92 دروس عمومیادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 12:48 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92 رشته های ادبیات فارسی – مترجمی زبان - تاریخادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 12:17 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92

رشته علوم تربیتی و روانشناسیادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 11:5 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92

رشته های فیزیک - شیمی-زیست شناسیادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 10:39 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92 رشته علوم اجتماعی  (پزوهشگری - برنامه ریزی )ادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 8:39 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92 رشته های  منابع طبیعی – محیط زیست - کشاورزی-صنایع غذاییادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 8:21 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92 رشته های

  حقوق و الهیاتادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 8:19 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92

رشته های کامپیوتروریاضیادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 8:12 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

میان ترم نیمسال دوم 93-92 رشته های

 حسابداری - مدیریت دولتی – صنعتی – بازرگانی –

 جهانگردی – حسابداری - اقتصادادامه مطلب
تاريخ : 93/02/02 | 8:11 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |
 

پذیرش درخواست همکاری و اولویتهای پذیرش

مدرسین مدعو جهت تدریس در 

دانشگاه پیام نور مرکز رامسرادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 18:30 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

مواردی در خصوص معافیت تحصیلی و خروج از کشور دانشجویان و افزایش سنوات تحصیلی و بازگشت به تحصیلادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 15:17 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

دروس ۸ ترمه و

وضعیت منابع درسی (کتابها)

نیمسال اول ۹۳-۹۲

 تاريخ : 93/02/01 | 14:25 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

توجه : نکات مهم جهت انتخاب واحد

 ۱-هر دانشجو در هر ترم فقط مي تواند ۱ درس از گروه معارف انتخاب نمايد .

فقط دانشجوی ترم آخر می تواند با تائید گروه آموزشی تا ۲ درس از گروه معارف انتخاب کند

 

مطابق نامه شماره ۶۴۱۴۷/۳/د مورخ ۳۰/۱۱/۹۱

الف- در شرایطی که از دانشجو ۸واحد درسی (نظری) باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید

ب- در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل دو درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند ان دو درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند

و در صورت مردودی دانشجو موظف به اخذ درس در نیمسال بعدی خواهد بود

۳- رعایت پیش نیاز و هم نیاز  دروس الزامی می باشد .

۴-  درس آشنایی با دفاع مقدس برای همه دانشجویان بعنوان  یک درس صرفا اختیاری در نظر گرفته شده است و برای رشته های دارای جدول دروس اختیاری جایگزین یکی از دروس اختیاری و برای رشته های فاقد دروس اختیاری در صورت انتخاب دانشجو مازاد بر سقف محاسبه خواهد شد .

 

۵-دانشجو فقط در سال آخر می تواند درس کارتحقیقی یا پروژه یا پژوهشهای علمی و انفرادی را  اخذ نماید ( درس کارورزی ۱ (علوم تربیتی )بعداز گذراندن ۷۰ واحد و کارورزی ۲ پس از گذراندن ۱۰۰واحد درسی اخذ گردد)

درس کارآموزی و پروژه رشته فناوری اطلاعات در ترم آخر اخذ گردد

بقیه موارد در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 14:20 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |
 

کلیه دانشجویانی که حداکثر با گذراندن ۲۴

 واحد فارغ التحصیل می شوند

جهت بررسی پرونده خود ( رعایت پیش نیاز - هم نیاز- سقف واحد هرترم - سرفصل دروس - مغایرتهای شناسنامه ای و تکمیل پرونده و....) به کارشناس رشته خودمراجعه فرمایند .ادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 14:3 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

دلایل تاخیر در

صدور مدرک تحصیلی موقتادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 13:46 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

 

لیست  بخش دوم 

 سی دی های موجود در بخش رسانه ها

علوم تربیتی - الهیات - علوم اجتماعی )ادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 13:11 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

 

لیست  بخش اول سی دی های

موجوددر بخش رسانه ها

مترجمی زبان انگلیسی - حقوق - ادبیات فارسی - روانشناسی

دانشجویان می توانند جهت گرفتن امانت به بخش کتابخانه دانشگاه مراجعه فرمایند.ادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 13:8 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

 

 

درخصوص تبصره ماده 10

آئین نامه آموزشیتاريخ : 93/02/01 | 12:24 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |
==شروع و پایان کلاسها                     ۵/۱۱/۹۲  لغایت ۸/۳/۹۳تاريخ : 93/02/01 | 10:36 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |

 

سوالات متداول دانشجویانادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 10:31 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |
برخی ازنمونه فرمهای مورد نیاز دانشجویان ومدرسین

ادامه مطلب
تاريخ : 93/02/01 | 7:43 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |
  • وبلاگی ها
  • خنجر
  • آریس دی ال