به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور مرکز

رامسر میرساند از این تاریخ این وبلاگ بروز رسانی نخواهد

شد لذا دانشجویان به سایت www.rpnu.ac.ir  مراجعه فرمایندتاريخ : 93/06/11 | 9:34 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |